Start

Mossöja AB

Österbodarne Skogsförvaltning

Mossöja AB

 

Bolaget har som huvudsaklig uppgift att på ett långsiktigt och miljöanpassat sätt förvalta skogsfastigheter ägda av familjen Ericsson / Österbodarne Skogsförvaltning.

 

Total areal uppgår till ca 12 700 ha

Huvuddelen av dessa skogsfastigheter är belägna i sydvästra Sverige.

 

Vi förvaltar ett skogsinnehav som är certifierat enligt FSC® LicensnummerC015573 och PEFC™

Detta innebär bland annat att skogsbruket bedrivs på ett långsiktigt, ansvarsfullt & miljöanpassat sätt.

Båda certifieringsmodellerna bygger på frivilliga åtaganden.

 

FSC - Forest Stewardship Council

Länk till hemsida fsc.org

 

PEFC - Programme for the Endorsement of Forest Certification

Länk till hemsida pefc.se